Vì vậy, tôi bình tĩnh thốt ra một câu thần chú mạnh mẽ

TULAR:
Yu Guyan đã không đi theo cô ấy để bảo vệ sự an toàn của cô ấy

Vu Guyan cứng họng: Đây không phải là đang lừa gạt đứa nhỏ sao?

TULAR:
Trưởng phòng trẻ lo lắng về cách an toàn để ngủ một mình

Yu Guyan chuẩn bị đưa người học việc trở lại với chiếc thắt lưng của Yuan Kongcui

TULAR:
Vì vậy, cụ Dumbledore đã ngay lập tức sử dụng nó để thay thế chiếc mũ phù thủy của mình

Yu Guyan vẫn đang tự hỏi liệu những gì mình nói có quá đáng không

TULAR:
Yu Guyan đột nhiên trở nên căng thẳng, và anh không dám hỏi đó là ai.

Vì vậy, anh quay lại và nhìn vào chiếc tủ đen đằng sau mình

TULAR:
Vì vậy, ông già phù thủy để lại một cái vạc bỏ bùa trước khi chết. Ông già hẳn là một nhà giả kim